Wycena domów

Wycena domów jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, w Warszawie, Ząbkach, Wołominie, Zielonce i ościennych powiatach. W zakres wyceny nieruchomości wchodzą dom w stanie na dzień wyceny lub wartość domu po jego wybudowaniu i wykończeniu (dom w trakcie budowy dla celów kredytowych). Wyceny wykonywane są m.in. na potrzeby:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych)
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • negocjacji ceny
 • darowizn i spadków
 • podziału majątków
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości itp.

Wycena domów wykonywana jest na terenie Warszawy, Wołomina, Ząbek, Zielonki oraz powiatów: wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, warszawskiego-zachodniego, sochaczewskiego, nowodworskiego i legionowskiego. W innych lokalizacjach świadczymy usługi po indywidualnych uzgodnieniach.

Wycena domów dokonywana jest również na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych.

 

Dokumenty niezbędne – wycena domów

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego. W zależności od celu i zakresu wyceny, oraz stanu prawnego, rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów nie wymienionych poniżej.

Dokumenty niezbędne – wycena domów:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania (nie dotyczy domów w budowie)

Dokumenty dodatkowe – wycena domów:

 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeżeli była zawarta)
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. decyzje administracyjne, orzeczenia sądu, itp.

W przypadku, gdy zamawiający nie będzie dysponował niezbędnymi dokumentami, ich zgromadzenie można powierzyć rzeczoznawcy.

 

Gdzie uzyskać dokumenty – wycena domów i nieruchomości

 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – we właściwym Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy
 • wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • mapy ewidencyjne lub zasadnicze – we właściwym Urzędzie Miasta (na prawach powiatu) lub Starostwie Powiatowym
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej – we właściwym Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • pozostałe, m.in. akt notarialny, decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę lub użytkowanie, projekty techniczne itp. z reguły są w posiadaniu sprzedającego (właściciela)

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyceny domów i nieruchomości w Warszawie, Ząbkach, Wołominie, Zielonce i okolicy.

Koszt wykonania wyceny