ProRes wycena nieruchomości

ProRes Consulting prowadzi działalność w zakresie wyceny nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy

Nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych. Przy realizacji wycen działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Specjalizujemy się w określaniu wartości rynkowej oraz odtworzeniowej.

Ceny usług ustalane są indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości, w szczególności celu i rodzaju wyceny, skomplikowania sytuacji prawnej, kompletność dokumentacji posiadanej przez Zleceniodawcę oraz terminu realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą wyceny nieruchomości.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.


Profesjonalizm

Do każdego przypadku wyceny podchodzimy w sposób indywidualny. Działamy w oparciu o najwyższe standardy jakościowe, dzięki czemu zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów.

Rzetelność

Nasze wyceny i analizy wykonywane są z pełnym zaangażowaniem, przy spełnieniu wszelkich wymogów formalno-prawnych. Terminowość i krótkie terminy realizacji, przy spełnieniu wszelkich wymogów jakościowych, to nasza wizytówka.

Przedmiot wyceny

W swojej działalności wyceniamy m.in.:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki)
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (domy)
 • nieruchomości lokalowe (mieszkania)
 • nieruchomości komercyjne (lokale użytkowe, biura, magazyny itp.)
 • grunty inwestycyjne
 • nieruchomości rolne
 • nieruchomości leśne
 • budynki i budowle
 • prawo użytkowania wieczystego
 • służebność przesyłu
 • służebność gruntowa (np. drogi koniecznej)
 • inne prawa związane z nieruchomościami

Cel wyceny

Wyceny wykonujemy m.in dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredyty)
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • negocjacji ceny
 • postępowań sądowych i administracyjnych
 • darowizn i spadków
 • podatkowych i księgowych
 • sprawozdań finansowych, amortyzacji, aportów
 • oceny efektywności zamierzeń inwestycyjnych
 • podziału majątku
 • określenia wartości prawa użytkowania wieczystego
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości
 • wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowych
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie itp.

Oferujemy również

 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości
 • inwentaryzacje budynków i budowli
 • ekspertyzy, opinie itp.

Dla kogo wyceniamy

 • klientów indywidualnych
 • banków i firm leasingowych
 • pośredników kredytowych
 • podmiotów prawa handlowego
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • administracji